banner head

start - preview - länkar _____________________________________________________________________________________________________________________

 

Arbetet handlar om möjligheten att med hjälp av kollektivtrafik utveckla en tätorts attraktivitet. I figuren intill visas tätorten Förslövs framväxt. Järnvägen har genom historien haft en central roll för orten. Med start år 1800 ges några viktiga milstolpar i ortens utveckling:

1800 - liten bondby

1900 - stationssamhälle

1950 - första planen antagen

1970 - nya industrier och bostäder

Kring 1970 slutade tågen att stanna i Förslöv. Järnvägen fanns dock kvar och fortsatte att utgöra en barriär i samhället. När nu Förslöv återigen skall få en tågstation skapas möjligheter till en förnyelse av orten. Ladda ner mitt arbete för att se förslag på hur den här möjligheten kan tillvaratas.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

mail - ladda ner